Privacyverklaring Saharaway

Saharaway is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hay Nahda
Arfoud
Errachidia 52203
Marokko

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dit zijn de gegevens die u aan ons doorgeeft via het contactformulier op de website van Saharaway, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en reiswensen.

Saharaway gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een offerte aanvraagt, een advies vraagt of een rondreis of excursie boekt, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig om uw aanvragen uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om u onze diensten te kunnen verlenen maken wij uw naam, contactgegevens en reiswensen bekend aan het kantoor in Marokko. Onze werknemers zullen de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 • Verder kunnen wij uw naamgegevens voor reisdoeleinden verstrekken aan hotels, die wij als vaste partner hebben. Tot deze reisdoeleinden behoren de administratieve handelingen die nodig zijn voor een hotelboeking.
 • Als u uw telefoonnummer met ons deelt via onze site, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen om meer info in te winnen of te verstrekken over uw aanvraag/boeking of wanneer er sprake is van een noodgeval. Verder geven wij uw telefoonnummer door aan onze vertegenwoordiger en/of de chauffeur/gids die de reis met u maakt, zodat deze tijdens uw verblijf in Marokko contact met u kan opnemen indien noodzakelijk.
 • Informatie door u verstrekt over bijvoorbeeld uw dieetwensen en gezondheid, worden alleen door ons verzameld om aan uw wensen te kunnen voldoen en in uw belang te handelen. Ingeval deze info door u aan ons wordt gegeven, stemt u ermee in dat wij uw gegevens kunnen gebruiken om medisch personeel relevante info te verstrekken wanneer er sprake is van een situatie waarin wij namens u of in het belang van uw medereizigers moeten optreden of indien er sprake is van een noodgeval.
 • Om het contact met Saharaway zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aanvragen en het gebruik van onze diensten op.
 • Verloopt uw contact met ons via onze website,  kunnen wij gebruik maken van cookies, waardoor wij in staat zijn uw computer, maar niet u persoonlijk te herkennen. Gegevens over het gebruik van onze site worden verwerkt via Google Analytics, waardoor wij in staat zijn onze site verder te kunnen ontwikkelen en te verbeteren.
 • U zult van ons geen digitaal reclamemateriaal ontvangen, behalve een verzoek voor een review op Tripadvisor en onze Facebookpagina. Dit verzoek ontvangt u digitaal per mail na afloop van uw reis.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Saharaway verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Saharaway analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Saharaway volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Saharaway neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saharaway) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Saharaway bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 • Uw e-mailadres dat gebruikt wordt om u onze nieuwsbrieven te kunnen versturen bewaren wij voor zolang u met het e-mailadres hiervoor bent ingeschreven.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Saharaway verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Saharawayblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Saharaway gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Saharaway gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 • Saharaway heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten;
 • Saharaway heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • Saharaway heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • Saharaway maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Op deze website worden ook cookies geplaatst. Een overzicht van deze cookies:

 

[render_cookies_list]

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saharaway en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen hieronder aanvragen. Saharaway wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

[ultimate_gdpr_myaccount]

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Saharaway neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Saharaway heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.